วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1080{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *