วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างสุขภาพอนาม

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดี หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1267{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *