วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดมหาสารคาม ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 24 ตุลาคม  2561 เวลา 07.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดมหาสารคาม ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมา ตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1045{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *