วันที่ 24 กุมภาพันธ์ผ 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางกาญจนา วิเศษรินทอง , นางสาวจันทราพร คำหา , นางลัมพร ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพทุธศักราช 2567 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *