วันที่ 24 กันยายน 61 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติส่วนราชการ ที่มีการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับโล

วันที่ 24 กันยายน 61 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติส่วนราชการ ที่มีการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเยี่ยม ณ ศูนย์ประชุมมารินท์ จังหวัดมหาสารคาม โดยท่านเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ

{gallery}activities/1031{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *