วันที่ 23 เมษายน 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และอิทธิพลพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด

{gallery}activities/1328{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *