วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายชวลิต จันทร์ศรี ข้าราชการบำนาญ    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

{gallery}activities/1016{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *