วันที่ 23 มกราคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนพัฒนาความรู้ เรื่องการบริหารงานลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน

 วันที่ 23 มกราคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนพัฒนาความรู้ เรื่องการบริหารงานลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1299{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *