วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นจิตอาสา เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  โดยท่านนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ให้เกียรติเป็นประธานโครงการฯ“ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หนองเลิงเบ็ญ ท้องที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 11 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1171{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *