วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1266{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *