วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกานนิศา สุมาลี ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกานนิศา สุมาลี ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น

{gallery}activities/1246{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *