วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids  Takasila 4.0) โดยมี นายทวี  เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โรงยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1015{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *