วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอรดี วรรณคำ

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอานิน  สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางอรดี  วรรณคำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4  เสด็จฯเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 30​ มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  โดยมี นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1108{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *