วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสุรพล มิ่งไชย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสุรพล  มิ่งไชย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าร่วมประกวดในระดับภาคระดับประเทศ โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมในการประกวด จำนวน 6 กอง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1170{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *