วันที่ 22 พฤศจิกายน​ 2562​ นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม​ รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน​ 2562​ นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม​ รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนางสาวอัจรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (กพร.สป.) เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ โดยมีกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมสะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1276{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม