วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน   ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

{gallery}activities/1265{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *