วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี มุระดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี  มุระดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904  โดยกำหนดอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยท่านนที   มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการบรรยาย ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1132{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *