วันที่ 20 มี.ค.2561 เวลา 13.30 น. ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพม.26 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สพม.เขต 26

วันที่ 20 มี.ค.2561 เวลา 13.30 น. ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพม.26 ปีการศึกษา 2561  

ณ  ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม  สพม.เขต 26

{gallery}activities/045/{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *