วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1206{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *