วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ท่าน ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายอภิชาติ บุตรศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวสุมาลี

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00  น. ท่าน ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายอภิชาติ บุตรศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวสุมาลี มุระดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมงานครอบครัวพระกุมารสัมพันธ์ 2018 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานเปิดงาน  ณ ลานอเนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กช์

{gallery}activities/1076{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *