วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 2  สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม ,สำนักงาน กศน.อำเภอทุกอำเภอ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 60 คน

{gallery}activities/1235{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *