วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ครั้งที่ 27 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา กรีฑา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ครั้งที่ 27  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา กรีฑา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1048{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *