วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.  ท่าน ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล เป็นประธานในการประชุม

{gallery}activities/1001{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *