วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม  ภายใต้โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และสื่อมวลชนในการประชุมดังกล่าว

{gallery}activities/1203{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *