วันที่ 19 มกราคม 2562 นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

วันที่ 19  มกราคม  2562  นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมหาสารคาม ดูแลความเรียบร้อยในสนามสอบ เนื่องจากได้วางมาตรการการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดี โดยห้ามให้ผู้เข้าสอบทุกคนนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

{gallery}activities/1106{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *