วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์การจัดการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์การจัดการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1261{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *