วันที่ 18 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ท

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1074{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *