วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1075{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *