วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีท่านสังคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีท่านสังคม อัตถากร เป็นประธานในการประชุม และท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1130{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *