วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานการประชุมความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

{gallery}activities/1229{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *