วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1338{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *