วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมปฏิบัติการ AAR (After Action Review) และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และงานคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมปฏิบัติการ AAR (After Action Review) และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และงานคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม