วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เขาร่วมการประชุมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพ และผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เขาร่วมการประชุมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพ และผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียติบัตรให้ผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา

{gallery}activities/1314{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *