วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 17 กันยายน  2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมฯ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

{gallery}activities/1029{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *