วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี สพป.มหาสารคาม เขต 1

{gallery}activities/1012{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *