วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ร่วมต้อนรับท่านดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค๙ และบุคลากร ที่ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1057{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *