วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ นางภัทรภร ศรีวริสาร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ ประจำปี 2567 โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ณ โบราณสถานปรางค์กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *