วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1011{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *