วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงานวันครู ลงพื้นที่เยี่ยมชมเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจ ในการจัดการงานวันครู จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรี

วันที่ 15  มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงานวันครู  ลงพื้นที่เยี่ยมชมเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจ ในการจัดการงานวันครู จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 63  ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

{gallery}activities/1103{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *