วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้้าร่วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี(สภากาแฟ) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็นประธาน ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้้าร่วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี(สภากาแฟ) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็นประธาน ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1164{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *