วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ก่อนวันงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15.00 น. ท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ก่อนวันงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ณ ปรางค์กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1128{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *