วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561  ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  นายอภิชาติ  บุตรศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นางสาวสุภาพิชญ์ เทศารินทร์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อน การศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

{gallery}activities/1056{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม