วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบปะการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ/วิเคราะห์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบปะการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ/วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำสารสนเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามโครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1163{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *