วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562  นางเตือนใจ แสงไกรครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยมี ดร.ชวลิต จันทร์ศรี  เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1072{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *