วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสาวพิกุล ทองทิพย์ , นางลัมพร ดาราษฎร์ , ว่าที่ร้อยโท สุเขตร์ ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบเพื่อประเมิน ความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนประถมอนันตญา , โรงเรียนพัฒนศึกษา อำเภอเมืองมหาสารคาม และโรงเรียนวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *