วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้พบปะและมอบนโยบายในการประชุมกรรมการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP: Best-Practices)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้พบปะและมอบนโยบายในการประชุมกรรมการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP: Best-Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ด้านครูผู้สอน Coaching Team ปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเข้าเยี่ยมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนอนุบาลกิติยาตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1418{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *