วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL)

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษายุค Thailand 4.0”โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และเป็นวิทยากร เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการโรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ” โดยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

{gallery}activities/1243{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *