วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โดยมี ดร.ชวลิต จันทร์ศรี  เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1071{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *