วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.15 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา  09.15 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 “  โดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร     รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม 

 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม 1- 3 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1028{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม