วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อคัดเลือกนักเรียน จำนวน 5 ราย เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับการคัดเลือกในระดับภาค โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1324{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *